Blauwe Diesel

Wat is Blauwe Diesel?
Blauwe Diesel HVO 100 is een 100% duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Blauwe Diesel HVO 100 is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het circulair. Blauwe Diesel HVO 100 voldoet niet aan de EN590 normering en valt onder de EN15940 normering. Tot op heden heeft enkel Peugeot-Citroën een officiële fabrieksgoedkeuring op EN15940. De verwachting is dat andere fabrikanten snel zullen volgen.

Echter Blauwe Diesel HVO 20 en Blauwe Diesel HVO 50 voldoen wel aan de EN590 normering!

Wat betekent HVO 20-50?
Het getal staat voor het percentage Blauwe Diesel (HVO) wat in deze brandstof zit. 20 is dus 20% Blauwe Diesel (HVO). Er is bijvoorbeeld ook een Blauwe Diesel HVO 50. Dat is een mengsel van 50% Blauwe Diesel (HVO) en 50% gewone diesel. We kennen dus twee soorten: Het pure product, Blauwe Diesel HVO 100 én de mengproducten van Blauwe Diesel met gewone diesel. Dit is de Blauwe Diesel HVO 20-50. 

CO2-reducerend
De Blauwe Diesel HVO 20-50 reduceert de CO2-uitstoot van 10% tot 50% ten opzichte van gewone diesel. Bij elke levering ontvangt u een BDS document, waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. Deze kunt u vervolgens gebruiken voor het verlagen van de CO2-footprint van uw bedrijf.

EN590 genormeerd
De Blauwe Diesel HVO 20-50-producten zijn EN590 genormeerde brandstoffen en voldoen aan de winterspecificaties. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Blauwe Diesel HVO 20-50 is daarmee een betrouwbaarder product dan gewone diesel. 

Bacterie werend
Blauwe Diesel HVO 20-50 is een drogere brandstof dan gewone diesel. Dat houdt in dat het minder waterdeeltjes bevat. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof veel kleiner. De Blauwe Diesel HVO 20-50 bevat in tegenstelling tot gewone diesel geen biobrandstoffen waardoor deze kans op bacteriegroei niet aanwezig is.

Blauw gemarkeerd
Blauwe Diesel HVO 20-50 is gemarkeerd met een blauwe kleur. Hiermee onderscheidt het zich van de blanke diesel en benadrukt dit het milieuvriendelijkere en schonere karakter. De chauffeurs op de tankwagen zijn nu beter in staat om het product zuiver te houden. Daarnaast werkt het ook preventief tegen diefstal.

Herwinbare grondstoffen
Blauwe Diesel HVO 20-50 wordt deels geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Deze plantaardige oliën moeten dus eerst een voedseldoel gediend hebben. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

Winterbestendigheid
De Blauwe Diesel 20-50 is het hele jaar door winterbestendig. Dit is een zorg minder voor uw dieselmotoren. Geen ongewilde stilstand meer door bevroren dieselproducten. De Blauwe Diesel 20-50 zijn altijd beveiligd op -20⁰C of lager.

Brandstof besparend
De Blauwe Diesel HVO 20-50 heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Een optimale verbranding in combinatie met een hoge energiewaarde levert meer vermogen of brandstofbesparing. Dit producteigen cetaangetal is niet onderhevig aan temperatuurschommelingen en functioneert daardoor ook bij lage temperaturen.

ISCC-EU gecertificeerd
Blauwe Diesel HVO 20-50 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive’s (RED), worden nageleefd:

Op sociaal gebied
• Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
• Wetgeving tegen kinderarbeid

Op maatschappelijk gebied
• Geen “food for fuel” problematiek
• Geen voedsel prijsopdrijvend effect

Op milieugebied
• Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
• Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

Emissiearm (gemiddeld)Blauwe Diesel HVO 20-50 is emissiearm:
4-8% minder stikstofoxide (NOx)
15-25% minder koolmonoxide (CO)
15-25% minder koolwaterstoffen (HC)
18-30% minder roet en fijnstof (PM)

*In oudere dieselmotor kunnen deze reductiewaarden zelfs verdubbelen.

Blauwe Diesel 20-50 ten opzichte van GTL/LNG/CNG en gewone diesel
TERUG

Overstappen op Blauwe diesel als bedrijf
Er zijn al veel bedrijven die overgestapt zijn naar de ecologische brandstof vanwege deze milieuvoordelen. Is dit ook iets voor uw bedrijf?

Neem dan contact met ons op. 

Blauwe Diesel